124
Carel Frederik ten Horn, Geboren te Colbitz (Op het voorwerk Heibtgen bij Stettin,
achter de dam) in Pruisen 13 januari 1768, schipper, rentenier, overleden te Veendam op 14 november 1855, zoon van Fridrich Horn en Dora Sophia Neuman. Gehuwd in Veendam 23 januari 1795 met :

125
Gesina Hinderika Sinnige, geb.Veendam 1767.

De stamvader van de familie Ten Horn, kwam op jonge leeftijd eerst terecht in de landbouw en later in de scheepvaart.
Via de Oostzeehandel belandde hij in Veendam en trouwde aldaar in 1795 met Gesina Sinnige. In hetzelfde jaar veranderde hij zijn naam in Carel Frederik ten Horn.

Ten Horn voer eerst op een klein smakscheepje en kocht in 1804 (met behulp van een in Duitsland wonende oom van zijn vrouw) een grotere kof, genaamd Vigelante.

Ondanks de vele oorlogen verging het Ten Horn niet slecht. In 1818 kon hij (50jr) gaan rentenieren op zijn boerderij aan het Beneden Oosterdiep in Veendam.

Aangezien Veendam in het midden van de 19e eeuw nog niet beschikte over een RK kerkhof werden de oudste leden van de katholieke familie Ten Horn bijgezet in het familiegraf
Ten Horn op het kerkhof naast de Hervormde kerk te Veendam. Als herinnering aan zijn scheepvaart verleden werd op zijn zerk een anker afgebeeld.

124
Grafsteen
Bidprent